Loodgieters/ Installaties afdeling

Vehoec aannemers heeft ook een eigen loodgieters/ installatieafdeling, wij zijn hierdoor flexibel in de aansturing tussen ons mutatiewerk en evt. spoedeisend werk zoals bijvoorbeeld  reparatie verzoeken. Tevens kunnen we hierdoor ons kwaliteitsniveau waarborgen.

Deze afdeling is ook gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties van woningen, na goedkeuring wordt een certificaat verstrekt aan de opdrachtgever.

U kunt ons dus voor alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden inschakelen, van reparatieverzoek tot ontwerp en aanleg van complete installaties, inclusief  periodieke veiligheidskeuringen van woningen.