Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn ons bewust van de te nemen stappen, die nodig zijn om een optimale balans te vinden met betrekking tot intermenselijk handelen. Zowel binnen als buiten de organisatie gaan wij duurzaam te werk.

Voor Vehoec aannemers houdt dit het volgende in:

  • De producten die we gebruiken betrekken we zoveel als mogelijk bij leveranciers van duurzame producten en gecertificeerd groene bedrijven, zoals bijvoorbeeld FSC-hout, verf op waterbasis;
  • De hoeveelheden van producten nemen we af op maat, zodat zo min mogelijk  restmaterialen overblijven;
  • De afvalstroom wordt gescheiden ingezameld en zo aangeboden aan recycle bedrijven, zowel op de werkvloer als binnen het kantoor;
  • Het vergroten van de waarde voor de opdrachtgever;
  • Het beperken van verspillingen en bedrijfprocessen (continu verbeteren van kwaliteit);
  • De maatschappij  wordt ook gestimuleerd  dit door middel van sponsoring en vele anderen lokale maatschappelijke doelen;
  • Respect voor elkaar;
  • Voor onze leveranciers hebben wij een duurzaamheidsmonitor zodat wij samen duurzaam kunnen ondernemen.