Asbest

Asbest kan een ziekteverwekkende stof zijn, waarbij het gevaar vaak in een klein hoekje zit. Nog steeds bevatten woningen bouwdelen waarin asbest verwerkt is. In eerste instantie zal dit geen gevaar opleveren, maar wanneer die bouwdelen gesloopt of bewerkt worden, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Om de gevaren en risico’s van asbest in onze beroepspraktijk in kaart te brengen, hebben al onze medewerkers een cursus ” asbestherkenning ” gevolgd. Door een gecertificeerd bedrijf ( SGS search ) hebben wij de gevaren van asbest binnen ons beroep laten analyseren. Door talloze voorbeelden en oefeningen zijn wij ons veel meer bewust  geworden van de gevaren van asbest. Wij kunnen nu de juiste keuze maken bij het constateren van asbestverdachte materialen.Alle nieuwsberichten