Behang- of saus- / schilderklaar

Behangklaar en saus- / schilderklaar zijn twee termen die nogal eens door elkaar heen gebruikt worden. Er is echter wel degelijk verschil in deze twee afwerkingen.

Behangklaar pleisterwerk of reparatiewerk betekent dat de wand na afloop van het pleisteren geschikt is om te behangen (of sierpleister) op aan te brengen. Dat wil zeggen dat de wand klaar is om voorbereidende werkzaamheden voor het behangen te kunnen uitvoeren. Ook is dit de gradatie die gehaald wordt om een sierpleister op de wand aan te kunnen brengen. Een wand die behangklaar is gemaakt, is vaak onvoldoende vlak om te kunnen sausen / schilderen.

Glad pleisterwerk of ook wel saus- / schilderklaar houdt in dat de wand geschikt is om te sausen / schilderen.

Wij trachten vaak de wanden te repareren en behangklaar te maken. Indien de ondergrond te slecht is dan moeten wij de wanden dun pleisteren of uitrapen.Alle nieuwsberichten