Dakwerkzaamheden

Een goed en waterdicht dak lijkt vanzelfsprekend, maar dat is helaas lang niet altijd het geval. Een lekkage kan voor vervelende situaties zorgen. Dit gebeurde ook met de extreme hoosbuien van een paar weken geleden. Onze loodgieters afdeling heeft toen op vele plaatsen direct moeten inspringen. Wij bieden dan ook passende oplossingen om ontstane lekkages te verhelpen.

Wij kunnen de dakbedekking in haar geheel vervangen, wij kunnen een nieuwe toplaag aanbrengen, de lekkage plaatselijk herstellen, wij kunnen hemelwaterafvoeren vervangen of aanbrengen of dakpannen herschikken of vernieuwen. Voor ons zijn combinatieklussen makkelijk te coördineren, omdat wij naast loodgieters ook timmerlieden en metselaars in dienst hebben. Vooral gemakkelijk wanneer voeg- en spouwlood vervangen moet worden.

Bij schimmelplekken denken huurders vaak dat dit komt door een ( oude ) lekkage. Vaak zijn deze schimmelplekken ontstaan door  ” koude bruggen ”. Ook hiertegen hebben wij oplossingen.  Het ontstaan van schimmels heeft vaak te maken met het gedrag van de bewoners. In vorige nieuwsbrieven zijn wij hier uitgebreid op in gegaan.Alle nieuwsberichten