Ketensamenwerking:

In 2016 zijn Vehoec Aannemers en Alleblas Stukadoors met verschillende woningcorporaties ketensamenwerkingen aangegaan voor mutatie-en reparatieonderhoud. Maar wat is een ketensamenwerking nu precies en wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?

Ketensamenwerking is te omschrijven als een efficiënte en transparante samenwerking tussen partijen in een bouwproces. Al in een vroeg stadium zijn wij met een aantal corporaties aan tafel gegaan om het mutatie- en reparatieproces te optimaliseren. Optimalisatie gaat over het budget, de doorlooptijd, de bewonerstevredenheid en ( energetische ) kwaliteit of een combinatie van dit alles.

Onze bedrijven krijgen in de ketensamenwerking veel meer ruimte om zelf een bouwproces te creëren. Voorheen had de woningcorporatie de regie, nu stelt de woningcorporatie doelen om een uiteindelijk resultaat te behalen. Hierdoor zijn wij veel vrijer in onze werkwijze. Partijen zijn beiden verantwoordelijk voor het proces en eindresultaat. Natuurlijk vergt dit, met name in een opstartfase, veel overleg.

Binnen ketensamenwerking is er een betere doorstroom van de werkzaamheden. Dit omdat partijen kort op elkaar ( in een van te voren goed doordacht proces ) de werkzaamheden uitvoeren. Dit principe kent u wellicht als Lean Bouwen ( slank bouwen ). Het bouwproces is ingericht als de assemblage van een auto, met precies op elkaar aansluitende handelingen die zorgen voor een optimaal resultaat op alle fronten.

Het vertrouwen in elkaar tussen de samenwerkende partijen moet groot zijn. De ketenpartners zijn transparant over kosten en rendement, de opdrachtgever is open over het budget. De boeken liggen” open op tafel ”

2017 staat voor onze bedrijven in het teken van het verder verbeteren van de processen en tevens in de evaluatie van de huidige werkwijze en processen. Zaken waarvan de ketenpartners vooraf dachten dat deze prima waren uitgedacht en uitgewerkt, kunnen in de dagelijkse praktijk weleens het proces vertragen in plaats van te versnellen. Al doende en overleggende leert men.Alle nieuwsberichten