Planmatige onderhoud werkzaamheden

Ieder binnen de bouw toegepast materiaal of element behoeft op den duur onderhoud. Dit is een normale zaak. Op het moment dat er onderhoud noodzakelijk is, is er eigenlijk sprake van onderhoudsachterstand. Door het voeren van planmatig onderhoud kan een inschatting gemaakt worden op welk moment een onderhoudstoestand nog op een gezonde manier omkeerbaar is. Sneller uitvoeren van onderhoud betekent te vroeg kosten maken. Trager uitvoeren betekent een groot risico nemen. Uit een van te voren vastgestelde meerjarenbegroting  kan voortvloeien dat er kozijnen moeten worden vervangen, regelmatig schilderwerk wordt gedaan, de dakbedekking wordt onderhouden of dat er een nieuwe keuken of badkamer geïnstalleerd moet worden. Zo blijft de woning in een topconditie.

Planmatig onderhoud sluit goed aan op onze dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u coördineren en uitvoeren: van proefwoning tot de oplevering van een totaal project.

 2017 staat voor ons in het teken om onze filosofie van fullservice willen zijn, verder uit te bouwen. Dit door ons kernwerk, dagelijks onderhoud, een betere aansluiting te laten maken richting het planmatig onderhoud. Door deze focus om ons nog meer op planmatig onderhoud te richten, kunnen wij onze opdrachtgevers een totaalpakket bieden.    Alle nieuwsberichten