Schimmel problemen en de invloed van bewoners

Niemand wil schimmelplekken in zijn of haar woning tegenkomen, laat staan schimmelplekken die groeien. De groei van schimmels wordt veroorzaakt door vocht, zuurstof, temperatuur, stilstaande lucht en organische vervuiling. Met name vocht is een belangrijke veroorzaker van dit probleem: een schimmel duidt heel vaak op een vochtprobleem.

Schimmels kunnen ontstaan door lekkages, maar ook onder invloed van de mens. Zoals u wellicht bekend is, produceert elk mens tussen de twee en vijf liter vocht per dag in de woning. Met name het gebruik maken van de keuken en badkamer zijn hier debet aan. De mens heeft dus een grote invloed op schimmelvorming in woningen. Vehoec heeft op dit gebied veel expertise. Wij kunnen de schimmel behandelen, advies geven deze tegen te gaan en onderzoek doen naar de oorzaak van schimmelvorming. Dit laatste doen wij door de mogelijke lekkage op te sporen, of door middel van dataloggers. Bij datalogging wordt het stook- en ventilatiegedrag van de bewoners onderzocht. Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld het plaatsen van een mechanische ventilator in de badkamer, maar ook verder bouwkundig onderzoek blijkt zo nu en dan nodig.Alle nieuwsberichten