Toolboxmeeting

Het begrip toolboxmeeting kent u, nemen wij aan, allemaal. In dit item willen wij vertellen hoe onze bedrijven hiermee om gaan. Bij een toolboxmeeting draait het om de mens op de werkvloer. De bijeenkomsten zijn belangrijk om de werkzaamheden op een goede, veilige en gezonde manier uit te voeren.

Tien keer per jaar wordt er een bijeenkomst gepland (duurt 10 tot 30 minuten), waarin vooraf de leidinggevende of een van de medewerkers een onderwerp in brengt. Dat kan van alles zijn op gebied van veiligheid, innovatie of wat er actueel aan de hand is binnen ons bedrijf bij het uitvoeren van werken. Het is beslist geen vorm van werkoverleg, maar een belangrijk onderdeel van ons VCA beleid.

De leidinggevende geeft instructie of voorlichting over het onderwerp en kan hierbij gebruik maken van films of ander beeldend materiaal. Natuurlijk kan er discussie ontstaan, maar het doel is altijd bewustwording over veilig, gezond of anders werken.

Een voorbeeld: bij een inspectie (werkplek) wordt er een beschadigde ladder geconstateerd, die nog steeds in gebruik is. Dit wordt dan het onderwerp van de volgende toolboxmeeting: veilig werken met ladders. Natuurlijk is de beschadigde ladder dan al vervangen. In deze bijeenkomst wordt een ieder bewust gemaakt van het gevaar van het werken met beschadigde ladders. Toolbox bijeenkomsten helpen echt in de weg naar nog veiliger werken.Alle nieuwsberichten