Flexibel in NPO

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Niet Planmatig Onderhoud (NPO).
Wij hebben de afgelopen jaren samen met onze opdrachtgevers gewerkt aan transparante samenwerking.
Wij zijn intensief bezig om het (ver)bouwproces efficiënter te laten verlopen, reductie van bouw- en faalkosten, de doorlooptijd van een bouwproces verkorten, optimale kwaliteit van het eindproduct, gebundelde kennis wat innovatie beter mogelijk maakt, meer tevredenheid bij alle betrokken partners, inclusief de huurder. 

Binnen de werkzaamheden van NPO hebben wij alle disciplines in eigenhuis, een strakke planning en facturatie volgens gemaakte afspraken. Tevens hebben wij een open communicatie met ons automatiseringssysteem en werken wij met een eigen ontwikkeld digitale agenda.