MVO

Wij zijn ons zeer bewust van de balans die er moet zijn tussen onze (ver)bouwprocessen en de ons omringende maatschappij en het milieu. Dit heeft onze continue aandacht.

Deze aandacht voor de omgeving resulteert dan in het volgende:

  1. Wij gebruiken, zoveel als mogelijk, producten ingekocht bij leveranciers van duurzame producten, dan wel ”groene” bedrijven. FSC hout en verf op waterbasis zijn bekende voorbeelden.

  2. Onze afvalstromen worden 100 % gescheiden ingezameld en aan recyclebedrijven aangeboden, zowel op kantoor als op de werkvloer (circulair werken).

  3. Onze toeleveranciers monitoren wij op duurzaamheid, om samen duurzaam te ondernemen.

  4. Wij ondersteunen door middel van sponsoring lokale maatschappelijke initiatieven.

  5. Respect voor elkaar, de medemens en de omgeving is bij Vehoec Aannemers geen loze kreet, maar is verankerd in het bedrijfsbeleid.