Vooruit met NPO ( Niet Planmatig Onderhoud )

Wij zijn een ervaren specialist in het uitvoeren van NPO: reparatie- en mutatieonderhoud. Wij hebben met diverse opdrachtgevers overeenkomsten gesloten in het kader van Ketensamenwerking.

Vehoec Aannemers zijn een breed georiënteerde aannemer en hebben dus alle benodigde vakdisciplines in eigen huis. Wij werken met een strakke, inzichtelijke planning. Ons doorontwikkeld automatiseringssysteem, inclusief digitale agenda, laat niets aan het toeval over.

Dit biedt voor de ketenpartners de volgende voordelen:

  1. Een efficiënter (ver)bouwproces met minder bouwfouten en faalkosten.

  2. Een bewijsbaar kortere doorlooptijd van het (ver)bouwproces.

  3. Gewenste optimale kwaliteit van de gerealiseerde werken.

  4. Een bundeling van kennis tussen opdrachtgever en aannemer, hetgeen innovatie versnelt.

  5. Grotere tevredenheid bij alle betrokken partners, inclusief de huurders.

  6. De aannemer in de wijk kan gebreken constateren in het bezit, rapporteert deze constant aan de opdrachtgever en op basis van deze gegevens kan de opdrachtgever tot verdere actie overgaan.

Het zal u niet verbazen dat ons systeem van werken voor alle partijen financiele en schaalvoordelen oplevert. Dit is de basis van ons succes binnen NPO.