Gemak dient de mens

Een gezond binnenklimaat is belangrijk om een ideale werkomgeving te creëren binnen bedrijven en dus ook binnen ons bedrijf. Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in slimme bedrijfsmiddelen en automatisering, maar ook het investeren in werkplekken en klimaat wordt binnen onze onderneming niet vergeten. Als echt Westlands bedrijf wilden wij een stuk authentiek Westland naar binnenhalen en wij hebben dit gedaan door een Plantenmuur te maken. De Plantenmuur is duurzaam en milieuvriendelijk ontwikkeld. Uit TNO onderzoek blijkt dat de Plantenmuur betere prestaties bij medewerkers realiseert en het ziekteverzuim tot wel 15 % vermindert. Niet onbelangrijk vinden wij.

Ook hebben wij de inrichting van onze bedrijfsbussen onder de loep genomen en dit heeft geleid tot meerdere aanpassingen bij nieuw aan te schaffen bussen. Onze verwachting is dat wij onze materialen beter gesorteerd en geordend gaan meenemen, waardoor wij veel minder misgrijpen en ook veel minder hoeven weg te gooien. Een duurzame oplossing voor de materialen die op jaarbasis tot veel tijdswinst zal leiden.
Deze investeringen dienen het gemak van onze medewerkers en zijn in het voordeel van onze opdrachtgevers en haar klanten.