Planmatig Onderhoud

De afgelopen jaren hebben wij veel planmatig onderhoud mogen uitvoeren voor diverse woningcorporaties in de regio. Wij richten ons vooral op werkzaamheden waarvan wij vinden dat deze passen binnen onze organisatie en bedrijfsfilosofie. Dit kwartaal zijn wij binnen het planmatig onderhoud actief met de renovatie van 17 dakopbouwen. Wij vervangen de bestaande kozijnen door kunststof kozijnen en de zijwanden worden eveneens vervangen door kunststof zijwanden, die voorzien zijn van isolatie. Ook de goten en hemelwaterafvoeren worden vervangen door een kunststof variant. Naast dit werk hebben wij momenteel 8 aanbouwen in uitvoering, renoveren wij de natte groepen van de Brandweerkazerne in ’s-Gravenzande en hebben wij 10 bellentableaux, inclusief postkasten in voorbereiding. Allen projecten die bij ons passen en waar onze medewerkers met veel plezier aan werken!