Veilig werken op daken t.p.v. antennes / zendmasten

Onlangs hebben onze monteurs dak werkzaamheden verricht nabij een zendmast. Maar wat zijn nu eigenlijk de mogelijke gevaren van straling voor onze medewerkers? Hoe ver moeten ze uit de buurt van een antenne blijven? Door het toenemende aantal antennes op daken worden deze vragen steeds actueler.

Werken nabij antennes voor antennes en zendmasten doe je alleen als je goed geïnformeerd bent over hoe je je werk veilig kunt uitvoeren. Hier zijn richtlijnen, risico’s en maatregelen voor.

Vuistregel: je blijft altijd binnen de veilige internationale norm als je op 5m afstand van de antenne en onder de antenne blijft.Bij aanvang bepaal je de veilige actiezone (deze is afhankelijk van het type antenne), baken de actiezone af en maak afspraken met de eigenaar van de antenne. Hij kan bijvoorbeeld het signaal tijdelijk verminderen of stopzetten. De eigenaar van het gebouw weet van wie de antenne is.

Zorg voor je eigen veiligheid!