Voorkomen van schimmel in uw woning.

Door te stoken en ventileren zal de luchtvochtigheid lager worden waardoor er minder vocht op de koudste punten slaat. Door een hygrometer in de woning te plaatsen is dit voor bewoners zelf te zien. Met een lagere luchtvochtigheid is de woning met minder energie warm te krijgen.

Op www.gezondwonen.nl  staan tips om minder snel oppervlakteschimmel te krijgen.

Is er een oppervlakte schimmel dan kan dit  gemakkelijk door bewoners zelf verwijdert worden. Zoek (Google) op “oppervlakte schimmel schoonmaken” en de bewoners kunnen een gepast product kiezen wat geschikt is voor diverse ondergronden. Wanneer wij een woning mogen schoonmaken dan richten wij ons uitsluitend op de “opstal”. De inboedel zoals banken, behang en andere afwerkingen is in eerste instantie voor de bewoners zelf (tenzij onze opdrachtgever dit wel bij ons neerlegt).

Vaak vóór het uitvoeren van een 0- beurt doen wij een meting van 2 weken met een datalogger en bespreken dit rapport samen met een opzichter met de bewoners. In dit gesprek lopen wij de woning door en geven tips, voeren verbeteringen uit waar dit gewenst is door onze opdrachtgever (te denken valt aan een buisventilator, of MV maar ook plaatsen bodemfolie of andere werkzaamheden). Hierna doen wij de 0- beurt en is de afspraak met bewoners om ook zelf de nodige maatregelen te blijven treffen. En zo kan iedereen gezond wonen…